Kayıt Dışı Ekonominin Ekonomik Etkileri 
Ömer Faruk Öztürk, Aysun Karamıklı