Volume 5 , No:2

Kamuda Yapı Denetim Faaliyetleri ve Karşılaşılan Sorunlar / 1-12 / Mustafa Yılmaz – Metin Kılıç

İzmir’in Gastronomi Turizmi Potansiyeline Turist Rehberlerinin Bakış Açıları / 13-36 / Volkan Altıntaş – Eda Hazarhun

Kayıt Dışı Ekonominin Ekonomik Etkileri 
Ömer Faruk Öztürk, Aysun Karamıklı